Logo

Jak się spowiadać?

Uklęknij u konfesjonału, powiedz:

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.

Przeżegnaj się:

Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże.

Rozpoczynając wyznanie grzechów powiedz:

Wymieniasz w tym miejscu grzechy. Najważniejsze jest podanie, kiedy miała miejsce ostatnia spowiedź - w razie wątpliwości ksiądz sam zapyta np. o twój wiek.

Dalej należy wymienić grzechy:

Kończąc mówisz:

Następnie słuchaj uważnie pouczeń kapłana i zapamiętaj zadaną pokutę.

Przed przyjęciem rozgrzeszenia okaż jeszcze raz skruchę słowami:

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Duch Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła i ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Odpowiedz:

Po udzielaniu rozgrzeszenia, kapłan może  zwrócić  się do ciebie  słowami: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

Odpowiadasz:

Kapłan kończy spowiedź słowami: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Przy tych słowach może zapukać w konfesjonał.

Na tym kończy się spowiedź.

Parafia Karwiny