Logo

Życzenia wielkanocne AD 2017

Niech Zmartwychwstały Pan napełnia nas Wiarą, Nadzieją i Miłością, które nigdy nie gasną, a które pozwolą osiągnąć nam chwałę Królestwa Niebieskiego.

Prośmy Zmartwychwstałego, aby blaskiem swojej miłości rozświetlał drogę naszego życia, ożywiał w nas to co jeszcze uśpione i trwa w ciemności.

Życzymy Wam radości zachwytu nad pustym grobem - do którego On nas zaprasza, abyśmy sami poszli i uwierzyli.

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

księża posługujący w parafii

wraz z siostrami szensztackimi

Parafia Karwiny