Logo

XIX Dzień Papieski - zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia 13.10.2019

Dzisiaj przed kościołem można wesprzeć Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która organizuje stypendia dla zdolnej młodzieży z mniej zamożnych rodzin.

Zachęcamy do ofiarności!

Kto woli, może przekazać wpłatę - SMS o treści STYPENDIA na numer 74265 (koszt to 4,92 zł z VAT).

Parafia Karwiny