Logo

Bp Ryszard Kasyna nowym biskupem pelplińskim

W dniu 27 października 2012 r. o godz. 12:00 Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła komunikat, informując, iż Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupa Ryszarda Kasynę, dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej i biskupa tytularnego Dices, ordynariuszem diecezji pelplińskiej.

Tym samym, jako drugi biskup pelpliński, stał się następcą zmarłego w dnu 25 kwietnia 2012 r. + bp. Jana Bernarda Szlagi, po którego śmierci diecezja pelplińska nie posiadała ordynariusza i była zarządzana przez administratora apostolskiego w osobie biskupa pomocniczego Wiesława Śmigla.

Diecezjalne pożegnanie bp. Ryszarda odbędzie się w ramach modlitwy I Nieszporów Adwentowych w sobotę 01 grudnia 2012 r. o godz. 19.30 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.

Ingres bp. Ryszarda Kasyny do Bazyliki katedralnej w Pelplinie odbędzie się w dniu 08 grudnia 2012 r. o godz. 11.00.

Zachęcamy do modlitwy w intencji nowego biskupa pelplińskiego, a także o nowego biskupa pomocniczego dla archidiecezji gdańskiej.

Parafia Karwiny