Logo

Artykuł w Gościu Niedzielnym nt. wykładu ks. Jarosława E. Piotrowskiego

"Zrównanie praw kobiety i mężczyzny głoszone przez gender to tylko zasłona dymna. Nie chodzi o sprawy socjalne, ekonomiczne, społeczne. Tu chodzi o kwestie kulturowe, o zmianę tradycyjnej rodzin" - to tylko jedna z myśli, jaka padła podczas czerwcowego wykładu ks. Jarosława E. Piotrowskiego pt. "Gender - błogosławieństwo czy przekleństwo?"

Zachęcamy do przeczytania artykułu poświęconego wykładowi, jaki został opublikowany w gdańskiej edycji Gościa Niedzielnego.

Parafia Karwiny